Cel projektu:

Celem tego projektu było zaprojektowanie i wykonanie systemu kolejkującego zainstalowanego w poczekalni urzędu.

Każdy oczekujący wchodząc pobierał numerek a na tablicy wyświetlane były informacje kolejkujące petentów. Petenci przyjmowani byli w pięciu pokojach. Na tablicy wyświetlane były kolejno numerki petentów i przyporządkowane im numery pokoi do których byli wzywani.

założenia projektu:

  1. należało zaprojektować system kolejkujący
  2. 5 pulpitów umieszczonych w pokojach urzędników
  3. tablica w poczekalni czytelna z odległości 50m (poczekalnia to jasne przeszklone pomieszczenie)
  4. prosta intuicyjna obsługa systemu
  5. połączenie wszystkiego za pomocą jednego kabla (skrętki) lub radiowo
  6. duża niezawodność
  7. niska cena

Poczekalnia umiejscowiona była na innym piętrze w innej części budynku wymagało to bardzo długiej linii łączącej tablicę z biurami. Połączenie radiowe okazało się zbyt kosztowne i nie zapewniające niezawodności systemu.


System informacyjno - przywoławczy RCT służy do ułatwienia organizacji obsługi np. interesantów w urzędach pocztowych, sądach, bankach, pacjentów w przychodniach itp.

Idea tych systemów polega na wyświetlaniu na tablicy informacyjnej umieszczonej w korytarzu lub poczekalni numerów identyfikacyjnych obsługiwanych osób.

Kolejności tych numerów dokonują np. urzędnicy lub lekarze przy pomocy pilotów sterujących tablicą,

System przeznaczony jest do montowania w pomieszczeniach zamkniętych.
Moduł tablicy przystosowany jest do pracy jako urządzenie stacjonarne, przykręcany do ściany.

Moduł nadajnika przystosowany jest do postawienia na biurku.

 

Opis Działania Systemu.

Głównym urządzeniem sterującym systemem jest moduł RCT-1 Main którego zadaniem jest kontrola wszystkich pozostałych modułów RCT oraz sterowanie tablicą informacyjno-przywoławczą znajdującą się w poczekalni.

System jest połączony przewodami, i komunikuje się miedzy sobą za poprzez RS-485,

Zasilanie systemu odbywa się za pomocą zasilacza wtyczkowego dostarczonego w komplecie, dostarczającego napięcia zmiennego 15V~ .

Zasilacz dołączony jest do urządzenia RCT-1 Main, i poprzez połączenie przewodowe wraz z sygnałem transmisyjnym doprowadza zasilanie do poszczególnych Modułów RCT oraz do tablicy TIP.

 

Opis Tablicy Informacyjno – Przywoławczej

Tablica wykonana jest z dwóch wyświetlaczy LED wyświetlającej numer pokoju z zakresu od 0-999, oraz numeru petenta z zakresu od 0-999.

Opis tablicy jest możliwy dowolny w zależności od potrzeb klienta.

Tablica ma cyfry wysokości 100mm

Wymiary 800x400x50mm

Zasilanie tablicy 15V~/500mA

 

Działania tablicy

Tablica jest sterowana przez urządzenie RCT-Main, i zaczyna wyświetlać informacje tylko wtedy gdy poprawnie komunikuje się z RCT-Main.

Gdy RCT-Main otrzyma od użytkownika wyświetlenie nowej informacji, przesyła ją do tablicy na której pokazuje się nowy numer pokoju wraz z numerem petenta. Dla bardziej wyrazistej informacji nowy numer pojawiający się na tablicy jest sygnalizowany pulsującym wyświetlaniem oraz sygnałem dźwiękowym słyszalnym w rytm wyświetlania cyfr. Sygnalizacja optyczna oraz dźwiękowa występuje przez 5s po pojawieniu się nowego wyświetlanego numeru. Nowe kolejne numery mogą się pojawić dopiero 10s wyświetlania poprzedniego. W przypadku gdy przez ostatnie 5 min wzywał więcej niż 1 pokój numery będą co 5s powtarzane już bez sygnału akustycznego oraz pulsowania. Powtarzanie numeru zanika po 5min od wyświetlenia go pierwszy raz.

Gdy tablica przez 60min nie wyświetli nowego numeru, automatycznie gaśnie wyświetlanie, i przechodzi w stan czuwania.

 

 

 

 

 

 

Opis Pilota RCT

Moduł pilota został wyposażony w wyświetlacz alfanumeryczny 2x8 znaków podświetlany, oraz 3 klawisze funkcyjne za pomocą których wywołuje się odpowiednie funkcje sytemu.

Każdy pilot RCT jest przyporządkowany do innego pokoju, numer pokoju w którym będzie zainstalowany, jest programowany w RCT-Main.

Podczas wzywania petenta numer zaprogramowanego pokoju będzie wyświetlany na tablicy wraz z numerem wzywanego petenta.

Podłączenie Pilotów odbywa się za pomocą przewodu zakończonego wtyczką RJ-45 i włożeniu jej do gniazda umieszczonego w górnej cześci obudowy pilota.

 

 

Funkcje Pilota sterującego RCT

Klawiszem  wykonujemy żądanie pobrania z systemu nowego numeru kolejki i wyświetlenie go na tablicy oraz na wyświetlaczu modułu RCT.

Kolejne numery na tablicy pojawiają się w odstępach 10s w przypadku gdy wiecej pilotów RCT wykonało funkcję Next.

Do momentów wyświetlenia kolejnego numeru wraz z numerem pokoju na tablicy podświetlany jest klawisz next, a na wyświetlaczu wyświetlany jest napis Petent --.

Potwierdzeniem otrzymania kolejnego numeru petenta jest sygnał dźwiękowy oraz zgaśniecie podświetlenia klawisza next.

Numer przydzielonego petenta wyświetlony zostaje na wyświetlaczu pilota

 

Klawiszami  uzyskujemy informacje o wszystkich pokojach i numerach petentów które w tym czasie są wzywane.

Np. naciskając klawisz + będziemy widzieli

 

Kolejne naciśnięcia klawisza + będą zmieniały numery pokoi i wyświetlały aktualne numery przyjmowanych petentów.

Klawiszem – możemy się cofać po liście pokoi

 

 

 

 

 

 

W Pilocie RCT-1 Main dodatkową opcją przeglądania i ustawiania jest licznik petentów który można ustawić ręcznie gdy zaistnieje taka potrzeba. Wywołać ją można za pomocą klawisza – poprzez jednokrotne naciśniecie, lub klawiszem + naciskając go 5 krotnie.

Chcąc dokonać edycji licznika naciskamy klawisz  i po pojawieniu się mrugającego kursora ustawiamy klawiszami + i – pożądany numer licznika.

W przypadku gdy chcemy zacząć kolejkę numerów od np. 20 ustawiamy wartość 19, wartość mniejszą musimy ustalić dlatego ponieważ system najpierw dodaje 1 do licznika a następnie przydziela do żądanego pokoju.

Licznik po ustawieniu i po 5s bezczynności zostaje zapisany i Pilot wyświetla aktualny numer petenta.

W czasie ustawiania licznika żądania wszystkich pilotów są przyblokowane, i realizacja przydzielania następuję automatycznie po ustawieniu licznika głównego petentów.

 

W każdym Pilocie RCT jest możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego Beep, sygnalizującego naciśnięcia klawiszy oraz sygnalizującego otrzymanie nowego numeru petenta.

Wyłączenia dokonuje się poprzez naciśnięcie klawisza  a następnie włożenie wtyczki zasilającej lub transmisyjnej do urządzenie.

Na wyświetlaczu otrzymamy informacje Beep OFF, i po 5s urządzenie rozpocznie prace z już wyłączoną funkcją Beep.

Załączenie funkcji Beep odbywa się analogicznie, z tym ze na wyświetlaczu uzyskujemy informacje Beep ON.

 

Programowanie numeracji pokoi (dotyczy tylko RCT Main)

Aby zaprogramować numeracje pokoi w który znajdują się kolejne nadajniki musimy włożyć zasilanie do RCT-Main z nacisniętymi klawiszami + i – równocześnie.

 

W funkcji tej dla każdego pilota oznaczonego jako RCT-1, RCT-2, RCT-3, RCT-4, RCT-5, określa się numer pokoju w którym jest zainstalowany. Klawiszami + i – można ustalić pożądany numer pokoju, klawiszem next zmieniamy ustawiany RCT.

W opcji tej można ustawić parametry wyświetlania tablicy takie jak :

-tasowanie , jak również można określić ilość sygnałów Beep po pojawieniu się nowego numeru na tablicy.

Napis na wyświetlaczu Tasowanie 1, oznacza ze przez 5 min po pojawieniu się nowego numeru petenta na tablicy numer ten będzie powtarzany wraz z innym numerem wzywanym z innego pokoju.

Tasowanie 0 oznacza wyłączenie funkcji tasowania, i brak powtarzania numerów.

- ilość sygnałów Beep tablicy można ustalić w kolejnej opcji ustawiania, zmieniając ilość klawiszami + i – w zakresie od 0-5, ustawienie wartości 0 powoduje wyłącznie sygnałów Beep tablicy. Wartość domyślna producenta to wartość 5.

Po zakończeniu ustawiania, zapis wykonywany jest automatycznie po 5s bezczynności. Po zapisie wykonywany jest automatyczny start systemu, pojawienie się napisu jak na zdjęciu oznacza gotowość do pracy.

 

 

 

Zmieniony ( Piątek, 12 Czerwiec 2009 15:58 )